Research production enterprise
ua en 

International certificates

Contacts
Contacts
  • Address: 79057, Lviv, street Antonovich, 128
  • Phone: +38(032)295-51-05
  • Mobile: +38(067)370-85-02

Енергетичний аудит

  • Головна
  • Послуги
  • Промислова та техногенна безпека
Енергетичний аудит (ЕА) є однією з форм реалізації державної політики з енергозбереження, яка полягає в наданні допомоги в підвищенні рівня ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) відповідно Закону України «Про енергозбереження».

Метою проведення ЕА є сприяння керівництву об'єкта, що споживає ПЕР у визначенні стану споживання ПЕР, потенціалу енергозбереження, джерел втрат та обсягу нераціонального використання ПЕР виробничими і допоміжними підрозділами, технологічними процесами та окремими споживачами, у розробленні енергоощадних заходів, їх техніко-економічному оцінюванню та оцінюванню їх впливу на навколишнє природне середовище.

Завданнями проведення ЕА є:
Основними принципами ЕА є:
Об'єктами ЕА є:

Результати аналізу стану споживання ПЕР на об'єкті, що споживає ПЕР подаються у вигляді стислої характеристики об'єкта, що споживає ПЕР щодо ефективності використання ПЕР з обов'язковим наведенням:

Перелік запропонованих енергоощадних заходів подається у вигляді стислого опису кожного з енергоощадних заходів відповідно до пріоритетності їх впровадження. Для кожного з енергоощадних заходів під час презентації необхідно наводити: