Research production enterprise "Ecology"
ua en 

International certificates

Contacts
Contacts
 • Address: 79029, Lviv, street Antonovich, 128
 • Mobile: +38 (067) 370-85-02
 • Phone: +38 (032) 295-51-05
 • E-mail: ecology2@ukr.net

Інструментальний контроль викидів

 • Головна
 • Послуги
 • Охорона навколишнього середовища
Контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів здійснюється шляхом інструментально-лабораторних вимірювань. Відбір проб промислових викидів проводиться відповідно КНД 211.2.3.063-98. Концентрації забруднюючих речовин визначаються згідно методик «Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Л., Гидрометеоиздат, 1987. На основі результатів досліджень складаються акти відбору проб з додатками і протоколи вимірювань вмісту забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел.

Підприємство ТзОВ «НДВП «Екологія» пропонує послуги суб’єктам господарювання по проведенню контролю за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел (димових і вентиляційних труб).

Замовнику надається Звіт з інструментального контролю викидів забруднюючих речовин на об’єкті, який містить наступні пункти:
Для проведення контрольних замірів на стаціонарних джерелах викидів підприємства Суб'єкту господарювання необхідно надати Розробнику наступні матеріали:
 1. Повна назва та місцезнаходження підприємства.
 2. Посада, прізвище, телефон керівника підприємства.
 3. Посада, прізвище, телефон особи, відповідальної за природоохоронну діяльність підприємства.
 4. Номери джерел викидів і перелік забруднюючих речовин по кожному джерелу.
 5. Перелік технологічного обладнання, під'єднаного до джерела викиду.
 6. Назва цеху, дільниці.
 7. Викопіювання з дозволу на викиди або нормативів викидів.