Науково-дослідне виробниче підприємство "Екологія"
ua en 
Контактна інформація
 • ТОВ "Науково-дослідне виробниче підприємство "Екологія"
 • Адреса: 79029, м. Львів, вул. Антоновича, 128
 • Мобільний: +38 (067) 370-85-02
 • Телефон: +38 (032) 295-51-05
 • E-mail: ecology2@ukr.net

Оцінка впливу на навколишнє середовище

 • Головна
 • Послуги
 • Охорона навколишнього середовища
Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) – це окремий розділ проектної документації будівництва, реконструкції, розширення або технічного переоснащення промислових та цивільних об'єктів будівництва, який визначає масштаби і рівні впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище, перелік заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятність проектних рішень з екологічного погляду.
Нормативна база ОВНС:
 1. ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і вміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві і проектуванні підприємств, споруд і будівель». Київ, 2004р.
 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність».
 3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 4. Закон України «Про екологічну експертизу».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 767 «Про затвердження порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів».
 6. Постанова КМУ від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».

ОВНС забезпечує прийняття екологічно грамотного управлінського рішення за допомогою визначення можливих несприятливих дій, оцінки екологічних наслідків, розробки заходів для зменшення й запобігання дій і впливів що спричиняють погіршення якості навколишнього середовища.

ОВНС проводиться з врахуванням показників наявного стану природного середовища, екологічного прогнозування, можливостей соціально-економічного розвитку регіону, а також з врахуванням екологічних показників території розміщення об'єкта господарської діяльності.

Метою ОВНС є зменшення або повне усунення шкідливого впливу на природне середовище, ще до того, як об'єкт господарської діяльності буде функціонувати на передбачуваній території.

ОВНС розробляється відповідно до законів України «Про охорону навколишнього середовища», «Про екологічну експертизу», «Про регулювання містобудівної діяльності», Державних будівельних норм України.

У результаті проведення ОВНС замовник отримує:

Розробленням ОВНС в ТзОВ «НДВП «Екологія» займаються висококваліфіковані інженери-проектувальники, які є асоційованими членами Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури» та мають кваліфікаційні сертифікати на інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища.

ТзОВ «НДВП «Екологія» виконує гарантований супровід матеріалів ОВНС, включно до отримання позитивного висновку екологічної експертизи містобудівної документації.