Науково-дослідне виробниче підприємство "Екологія"
ua en 
Контактна інформація
  • ТОВ "Науково-дослідне виробниче підприємство "Екологія"
  • Адреса: 79029, м. Львів, вул. Антоновича, 128
  • Мобільний: +38 (067) 370-85-02
  • Телефон: +38 (032) 295-51-05
  • E-mail: ecology2@ukr.net

Дозвіл на викиди

  • Головна
  • Послуги
  • Охорона навколишнього середовища
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я (Стаття 11 Закону).

На основі звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин оформляються Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів підприємства для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видаються за умови:
Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря несуть особи винні у:

Відповідно Наказу Мінприроди № 108 від 09.03.2006 р. про затвердження інструкції "Про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців" документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців (далі - Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів), є невід'ємною частиною заяви на отримання дозволу на викиди (п. 1.3).

Для отримання дозволу на новостворені стаціонарні джерела до заяви додаються пропозиції на отримання дозволу, передбачені у пункті 2.17 розділу 2 Інструкції, за наявності затверджених нормативів граничнодопустимих викидів. Затвердженими нормативами граничнодопустимих викидів вважаються величини викидів забруднюючих речовин у складі проектної документації, яка має позитивний висновок комплексної державної експертизи, а для об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи, - позитивні висновки державної санітарно-гігієнічної та державної екологічної експертиз.

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, виконуються з урахуванням вимог Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.97 N 201 (далі - ДСП-201-97), та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за N 379/1404 (далі - ДСП-173-96) (п. 1.8).

Маючи всі необхідні дозволи, ліцензії, досвідчених фахівців, технічне та програмне забезпечення, ТзОВ «НДВП «Екологія» розробляє Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин для підприємств України будь-якої форми власності.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видається підприємствам на основі позитивних результатів експертизи Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби України і Департаментах екології та природних ресурсів обласних держадміністрацій.