Науково-дослідне виробниче підприємство "Екологія"
ua en 
Контактна інформація
  • ТОВ "Науково-дослідне виробниче підприємство "Екологія"
  • Адреса: 79029, м. Львів, вул. Антоновича, 128
  • Мобільний: +38 (067) 370-85-02
  • Телефон: +38 (032) 295-51-05
  • E-mail: ecology2@ukr.net

Санітарна гігієна праці

ТзОВ "НДВП "Екологія" надає послуги щодо визначення впливу виробничого середовища на функціонування організму людини та його окремих систем.
ТзОВ "НДВП "Екологія" пропонує наступні послуги:

Для забезпечення прийнятих рівнів опромінення як для окремої людини так і для суспільства встановлена система радіаційно-гігієнічних регламентів, що визначені нормами радіаційної безпеки України.

Метою НРБУ-97 є визначення основних вимог до:

Норми радіаційної безпеки є обов'язковими для виконання всіма юридичними та фізичними особами, які проводять практичну діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання.

Відповідальність за виконання НРБУ-97 покладається на:

Особи, які допустили протиправні дії з джерелами іонізуючих випромінювань, чи не планують або не реалізують контрзаходи по зменшенні рівнів опромінення до регламентованих НРБУ-97 величин, притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.