Науково-дослідне виробниче підприємство "Екологія"
ua en 
Контактна інформація
  • ТОВ "Науково-дослідне виробниче підприємство "Екологія"
  • Адреса: 79029, м. Львів, вул. Антоновича, 128
  • Мобільний: +38 (067) 370-85-02
  • Телефон: +38 (032) 295-51-05
  • E-mail: ecology2@ukr.net

Енергетичний аудит

  • Головна
  • Послуги
  • Промислова та техногенна безпека
Енергетичний аудит (ЕА) є однією з форм реалізації державної політики з енергозбереження, яка полягає в наданні допомоги в підвищенні рівня ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) відповідно Закону України «Про енергозбереження».

Метою проведення ЕА є сприяння керівництву об'єкта, що споживає ПЕР у визначенні стану споживання ПЕР, потенціалу енергозбереження, джерел втрат та обсягу нераціонального використання ПЕР виробничими і допоміжними підрозділами, технологічними процесами та окремими споживачами, у розробленні енергоощадних заходів, їх техніко-економічному оцінюванню та оцінюванню їх впливу на навколишнє природне середовище.

Завданнями проведення ЕА є:
Основними принципами ЕА є:
Об'єктами ЕА є:

Результати аналізу стану споживання ПЕР на об'єкті, що споживає ПЕР подаються у вигляді стислої характеристики об'єкта, що споживає ПЕР щодо ефективності використання ПЕР з обов'язковим наведенням:

Перелік запропонованих енергоощадних заходів подається у вигляді стислого опису кожного з енергоощадних заходів відповідно до пріоритетності їх впровадження. Для кожного з енергоощадних заходів під час презентації необхідно наводити: